top of page

Garancia

A garancia csak anyaghibára terjed ki. Saját szállításból vagy más külső sérülésből, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelésből adódó problémára, dugulásra nem vonatkozik.A garancia csak anyaghibára terjed ki. Saját szállításból vagy más külső sérülésből, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelésből adódó problémára, dugulásra nem vonatkozik.

1.  A Fogyasztó jótállási igényét kizárólag az Eladónál, a garancialevél birtokában a megadott időtartamon belül érvényesítheti.

2.  Elveszett vagy megrongálódott garancialevél pótlására nincs lehetőségünk.

3.  A garancialevélen történő javítás, átírás, törlés, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.

4.  A termék meghibásodása esetén a Fogyasztó elsőként kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve abban az esetben, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy aránytalan többletköltséggel járna. Ebben az estben árban es minőségben megegyező árut biztosítunk.

5.  A termék meghibásodása esetén készpénz visszaadására nincs lehetőségünk.

6.  A termék meghibásodása esetén, a 6. hiba bejelentésétől számított 2-4 munkanapon belül szervizes kollégáink intézkednek a probléma megoldása érdekében.

7.  A garancia kizárólag anyaghibára terjed ki, nem vonatkozik:

Nem rendeltetésszerű használatból keletkezett kárra

Nem rendeltetésszerű, helytelen szállításból, tárolásból eredő meghibásodásra

Szakszerűtlen beépítés vagy beállítás miatt keletkezett problémára

Figyelmetlenségből adódó vagy szándékos rongálásra

Külső hatások (víz, hő, pára, sav stb.) által okozott károkra

idegen eredetű, nem megfelelő alkatrészek felhasználásával okozott problémára

A burkolatok szakszerűtlen megbontásából eredő problémára

Dugulásból, eltömődésből eredő problémákra

Továbbá abban az esetben sem érvényesíthető, amennyiben az esetleges sérülések, esztétikai hibák (penész, rozsda, szag stb.) az áru átvételekor nyilvánvalóan megvoltak és azok a Vásárló által nem lettek jelezve

A garancia nem vonatkozik szakszerűtlen kezelésből eredő problémákra. (PI: víz nélküli, mosószeradagoló nélküli indítás)

8.  Jelen garanciajegyben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

9.  A Vevő jelen szerződés aláírásával elfogadja a Rewash Műszaki Áruház feltételeit.

Megértését köszönjük!

bottom of page